Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Michal Gabriel na trienále současného umění Beaufort04

Po třech uplynulých ročnících představuje trienále od 31. března do 30. září 2012 nový ročník pokřtěný Beaufort04. Trienále se už stalo kulturní a uměleckou událostí představující současné umělecké dění ve značné šíři a rozhodně ho není radno zmeškat.

 

Vlámské pobřeží a současné umění společně znovu vytvoří monumentální přehlídku dnešní tvorby. Fascinující umělecká díla se stanou součástí života pobřežní přírody a dynamicky zdejších měst.

Díla představená na Beaufort04 byla vybrána komisí vedenou kurátory Phillipem Van den Bosschem a Janem Moeyaertem a reprezentují pečlivý výběr z práce současných evropských umělců. Vybraná díla se snaží reflektovat, co se děje na evropské umělecké scéně. Jejich tvůrci zde předsatvují0 širokou škálu ať už nových či již existujících prací v nemuzeálním prostředí, které vybízí diváky ke sdílení umělcova vnitřního světa plného fantasie, k odvaze nechat na sebe umělecká díla skutečně působit a přemýšlet nad nimi. Tento čtvrtý ročník trinále současného umění se nepochybně stane letní uměleckou událostí celého vlámského pobřeží.

Michal Gabriel: Hráči (2000-2010) - pláže Zeedijk a Canadezenplein

Sochy českého umělce Michala Gabriela jsou prezentovány jako nehotové dílo, jako přirozená forma materiálu. Hráči se svýma dlouhýma rukama zabořenýma k zemi vzbuzují dojem statičnosti. Ačkoli se zpočátku jeví hroziví, jako potulující se gang, následně se ale tyto sochy zdají být nedůležitými a strnulými pozorovateli, zcela nehybnými a bez sebemenší šance na jakoukoli interakci s divákem. Jejich paže hluboce zakořeněné do písku De Panne otevírají cestu spekulacím, co se děje pod zemí…

Více informací naleznete na:
http://www.michal-gabriel.cz/index.html
http://www.beaufort04.be/fr


© www.beaufort04.be