Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

#growourhumanity

Humanistická inspirace pro turbulentní svět ve veřejném prostoru Bruselu

Záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti.” 

Václav Havel

V roce 2020 čelí svět globálním výzvám. Zatímco se snažíme se vypořádat všemi možnými prostředky - vědeckými, společenskými a ekonomickými - s epidemií, a zatímco jsme nuceni se konečně postavit čelem k rasismu, stále přítomnému v našich společnostech, přemýšlíme také o smysluplné vizi naší budoucnosti a světa, ve kterém bychom chtěli žít. Hlubší porozumění naší situaci vyžaduje pochopení a transformaci způsobu, jak se vztahujeme ke světu. Tato odpověď nemůže být jen v řeči čísel, statistik a grafů, jak jsme dosud byli zvyklí.

Humanismus zdůrazňuje zodpovědnost člověka ke světu. Jako světonázor a jako závazek posloužil již v řadě složitých momentů. Do bruselského veřejného prostoru umístíme řadu inspirativních citátů českých humanistů, kteří byli též veřejně činní – Václava Havla, Jana Patočky, Karla Čapka, T. G. Masaryka, J. A. Komenského a dalších.  Chceme tak přispět k vizi budoucnosti založené na sdíleném důrazu na lidskost jakožto závazku. 

Citáty těchto a dalších osobností se objeví napsané na chodnících, na plakátech v kavárnách a knihkupectvích, na stuhách okolo stromů, na budovách českého velvyslanectví v Belgii, Stálého zastoupení ČR při EU, zastoupeních plzeňského a jihomoravského kraje… Vyhlížejte je – a třeba si také vyberte vám nejbližší citát a umístěte ho do svého okna či blízkého okolí. Pojďme spolu přemýšlet o hodnotách, na kterých chceme stavět.

Sledujte #growourhumanity na Instagramu!

 

 Na kampaň budou navazovat další tematické akce během podzimu 2020. Tento projekt sdílejí také další Česká centra a velvyslanectví. Projekt byl již spuštěn ve Stockholmu, připojí se také Lucemburk, Rotterdam, Miláno, Sofie a další.K projektu laskavě přispěli Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.,  B.A. Francesco Tava, M.A., Ph.D. a Dennis de Gruijter, M.A.


 

Knihovna citátů*

*Anglická verze citátů: ODKAZ / Francouzská verze: ODKAZ


Jan Patočka

Na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme všude.

Historie není pohled, nýbrž zodpovědnost. 

Karel Čapek

Je daleko více omezenosti než skutečné špatnosti ve světě; ale je tu přece jen víc sympatie a důvěry, přívětivosti a dobré vůle, než aby bylo možno lámat hůl nad světem lidí. Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího člověka; svět se nestane rájem po dobrém ani revolucí, ba ani vyhubením lidského plemene.   

T.G. Masaryk  

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity. 

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit. 

J. A. Komenský  

Ne ze souhlasu, ale z pochybnosti se rodí pokrok. 

Václav Havel

Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen. 

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež. 

Úkolem nadcházející éry je radikální obnova lidské odpovědnosti. Naše svědomí musí dohnat náš rozum, jinak jsme ztraceni.

Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak.

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.

Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti.

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.

Záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti.

A zdá se mi, že má-li se změnit k lepšímu svět, musí se cosi změnit především v lidském vědomí, v samotném lidství ...

Tragédie moderního člověka není v tom, že člověk toho stále méně ví o smyslu vlastního života, ale že mu to stále méně vadí.

 


Stáhněte si citáty ve 4 jazycích ve formátu pdf:

Anglická verze citátů: ODKAZ

Francouzská verze: ODKAZ

Grafická podoba kampaně: Dana Filipova 

 

 

 


DOWNLOAD & #GrowOurHumanity!Ke stažení: