Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Přednáška Vladimíra Šlapety na téma „Moderní architektura v Brně”

České Centrum v Bruselu spolu se Zastoupením Jihomoravského Kraje v Bruselu uspořádalo přednášku předního českého architekta a teoretika architektury, Prof. Ing. arch. DrSc. Vladimíra Šlapety. Přednáška na téma „Modern architecture of Brno“ se uskutečnila 23. listopadu 2016 v prostorách Fakulty architektury při Katolické Univerzity v Lovani v Bruselu.