Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Začarovaný kruh

Výstava mapuje tvorbu, která vznikala a vzniká na půdě ateliéru Fotografie vedeného Pavlem Baňkou na Fakultě umění a designu univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Představena budou výrazná díla, která byla vytvořena v prostředí ateliéru během 15 let jeho existence, a která lze považovat pro historii ateliéru za zásadní.